Articles sobre UML i patrons


Torna a la pàgina principal

Patró PROXY

Estem dissenyant una classe Subjecte en la que s’executen operacions que empren serveis que:
 • No es troben dins l'àmbit de la nostra aplicació, o
 • Son costosos de crear, i no volem que la nostra aplicació assumeixi la responsabilitat de crear-los, o
 • Estan subjectes a una política d'accessos o de permisos diferent, o
 • Es vol incloure més seguretat o més control sobre un servei extern, (per ex: controlar l'ús que es fa de l'objecte, implementar una estadística, controlar bloqueigos d'altres parts quan es fa ús de l'objecte, etc.)
més descarrega

Patró ADAPTADOR

Estem dissenyant una classe que necessita d'un servei, que ja hem implementat anteriorment i que volem reutilitzar. Però la signatura dels mètodes que volem reutilitzar no s'adapten exactament als requeriments de la nova classe. En aquests casos podem:
   Modificar la classe que proporciona el servei:
   Modificant els mètodes per adaptar-los a les noves necessitats, o
   Creant nous mètodes per proporcionar el servei que necessita la nova classe.
   O bé: Modificar la nova classe, de forma que s'adapti als requeriments del servei ja implementat.
   O bé: Crear un adaptador, que faci de pont entre la funcionalitat esperada per la nova classe, i la que proporciona el servei ja implementat.
més descarrega

Referències