Articles sobre metodologies àgils


Torna a la pàgina principal

Implantar SCRUM amb èxit

Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l'establiment de vies de comunicació eficients

SCRUM no dona una definició oficial de Projecte. Perquè per SCRUM, per sobre "del pla" està el producte, i el fet de proporcionar valor, (encara que sigui poc), cada poc temps.

Scrum.org defineix la teoria de Scrum com
"Scrum es basa en la teoria del control empíric de processos o empirisme. L'empirisme afirma que el coneixement ve de l'experiència i de la presa de decisions basades en el que es coneix. Scrum utilitza un enfocament iteratiu e incremental per a poder optimitzar la predictibilitat i el control de risc.
Fonamentalment, hi ha tres pilars que suporten tota implementació del control de processos empíric: la transparència, la inspecció i l'adaptació."


Edició en català Edición en castellano


On comprar el llibre?

A la botiga: [català] [castellà]
ISBN: 978-84-9064-712-7
Per correu electrònic: Escriu a moga@moga.cat, indicant nom i adreça, i t'enviaré instruccions per a que el rebis a casa

Preu: 18€

Versió free del llibre

Versió incompleta del llibre: descarrega versió free del llibre

Presentació SCRUM

El següent document pot utilitzar-se com a presentació dels principals conceptes de SCRUM. Es repasen com a introducció els conceptes de projecte, de agile manifesto i de les principals organitzacions de SCRUM. Es continua per repassar les premisses i valors de SCRUM, la seva rganització, (flux), i els rols, artefactes i esdeveniments que defineix. Per últim, es fa una petita introducció de cada un d'aquests rols, artefactes i esdeveniments.
descarrega CAT descarrega EN descarrega ES

També pots trobar algunes presentacions meves en SlideShare.


Plantilles SCRUM

Aquí deixo dos documents. Una plantilla de User Story, i una plantilla de Planning Poker. El primer permet imprimir a dues cares tres fitxes de User Story per pàgina. Les user Stories s'utilitzen per a definir tots els detalls d'una funcionalitat que cal construïr al Sprint. La fitxa permet al equip escriure tots els detalls funcionals i tècnics rellevants, i els permet arribar a un consens sobre aquestes característiques, i sobre el temps que es necessita per construïr la funcionalitat descrita.
La segona plantilla permet imprimir una serie de tarjetes per al planning poker. No es tracta d'una baralla de cartes tal i com es descriu a Scrum, sinó mes aviat es tracta d'una fitxa per a cada component del equip que li permet recordar les puntuacions vàlides en el joc del Planning Poker.

Plantilla de User Stories CAT Plantilla de Planning Poker


Exemple de Product Backlog

Aquí deixo un exemple de Product Backlog en Excel. Al Product Backlog el Product Owner defineix les diferents funcionalitats que cal construïr, sempre des del punt de vista del negoci. A més te la potestat de ordenar la llista per tal que es construeixin unes funcionalitats abans que altres. El Scrum Master, amb l'ajuda del Development Team te la potestat de "taxar" el cost de cada funcionalitat.
Exemple Product Backlog