moga.cat (6.0)

CAT | ENArticles (EN)

Articles sobre diversos temes d'enginyeria de programari, metodologies de gestió i agilitat

Filtre d'articles:

Aquí deixo un exemple de Product Backlog en Excel

CAT

Scrum persegueix no només obtenir resultats, sinó obtenir-los de manera que tothom que hi participa en el procés se senti satisfet. Per assolir aquest objectiu principal, Scrum proposa una série de premisses que son generals per al projecte i per la gent que hi està implicada, i que fan especial èmfasi en l’establiment de vies de comunicació eficients

CAT

Aquí deixo dos documents. Una plantilla de User Story, i una plantilla de Planning Poker

CAT

El següent document pot utilitzar-se com a presentació dels principals conceptes de SCRUM

CAT / ES / EN

Quan es treballa en equip, i el projecte va creixent de mida i de complexitat, convé tenir una sèrie de nocions i de normes clares.

CAT

Recull d’enllaços i documents útils en la gestió de projectes

CAT

Introducció a la gestió de projectes amb PRINCE2

CAT

PRINCE2 propossa una serie de processos, en els quals es genera un conjunt d’informació relacionada amb el projecte.

CAT

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management

CAT / ES

En el desenvolupament d’un Sistema d’Informació, es necessària la consecució de certes fites, de forma que pugui assegurar-se l’execució de tots els elements, (artefactes, tasques, productes, etc), considerats crítics per la consecució amb èxit del projecte

CAT

Recull de bones pràctiques sobre disseny de programari amb UML

ES

Estem dissenyant una classe que necessita d’un servei, que ja hem implementat anteriorment i que volem reutilitzar. Però la signatura dels mètodes que volem reutilitzar no s’adapten exactament als requeriments de la nova classe.

CAT

Estem dissenyant una classe Subjecte en la que s’executen operacions

CAT