moga.cat (5.0)
Reflexions sobre la instauració i gestió d'una PMO

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management
tipusArticle_PM

Reflexions sobre la instauració i gestió d’una PMO

Aquest tema te molts aspectes que el fan molt interessant des del punt de vista del Project Management. Deixo ara unes cuantes reflexions amb el compromís futur d’evolucionar aquest tema i perfeccionar les meves reflexions.

Quan un es troba dins d’una organització gestionada a través d’una PMO espera trobar:

  • Una definició de rols i responsabilitats clara
  • Un fluxe de treball definit, documentat, accessible i visible de forma àgil
  • Una integració documentada i de “obligat” cumpliment amb el paradigma de desenvolupament concret i amb la política de QA establerta, tant des de la perspectiva tecnològica i de infraestructura, com des de la perspectiva de la gestió i el reporting
  • Un referent per la resolució de dubtes i conflictes, tant en el curs del projecte en questió, com per al propi flux de la PMO
  • Un sistema d’informació constant sobre la situació del projecte des del punt de vista de la PMO, públic i compartit tant per al PM, el seu equip, la PMO i EL DESTINATARI del projecte
  • Una integració realista amb les metodologies de treball i informació del equip. La PMO ha de ser garant d’aquesta metodologia, i ser el nexe d’unió entre el treball i el reporting a diversos nivells

Descarrega un interessant article de Oracle: “Kit básico para crear una oficina de administración de proyectos”

descarrega